De rouwspecialist

Leoniek van der Maarel

Hulp en advies bij verlies

 


Op dit moment (juli 2023) ben ik druk doende mijn aanbod te veranderen. Wat je als hulpverlener van mij kunt verwachten is een gedegen training in het omgaan met verlies, zowel bij volwassenen als bij jeugdigen, aangevuld met gebruik van Lutografie en, voor een beperkt aantal, een mentorschap.

Op dit moment bied ik dit aan in losse pakketen, maar dit gaat gecombineerd worden. Op deze pagina vind je de informatie zoals deze nu is. Binnenkort komt er een update.

Mijn complete aanbod

Rouwmethodiek Lutografie

 

Voor jou als behandelaar

Met Lutografie werkt je cliënt online aan zijn persoonlijke rouwproces onder begeleiding van opdrachten, meditaties, artikelen en lees- en filmtips. 

Jij als hulpverlener houdt jouw cliënt actief aan de slag met het rouwproces door de oefeningen die je deelt. Doordat de cliënt op afstand naar het verhaal kijkt ontstaat er meer inzicht, meer begrip voor zichzelf en over wat er is gebeurd.

Dat betekent dat je in de sessies nog meer kunt doen waar je goed in bent: vragen, doorvragen, aanzetten tot reflectie en motiveren, je client werkt immers thuis aan het rouwproces.

Heb je een drukke praktijk? Dan kun je mensen aan je binden door ze vast met Lutografie te laten starten. Doordat men veel werk thuis doet, kun je ze eventueel wat minder live in de praktijk zien. Online begeleiding van het werk dat thuis wordt gedaan, is ook een mogelijkheid.

Is jouw praktijk nog in opbouw? Dan vind je in Lutografie een duidelijke structuur in hoe de rouwbegeleiding vormgegeven kan worden. Een schat aan informatie over oefeningen bij verlies. Een toolbox die iedere verliestherapeut zou willen hebben.

 

Voorlichting voor organisatie of op symposia

 

Zoek je een spreker die het publiek weet te boeien? Die theorie koppelt aan heldere praktijkvoorbeelden? Ik spreek graag op symposia over rouw, zowel bij kinderen als volwassenen. Rouw als gevolg van dood, echtscheiding of ziekte in het gezin.

Kinderen en rouw

Het onderwerp kinderen en rouw gaat mij zeer nauw aan het hart. Ik hoor vaak terug dat ik een gepassioneerd spreker ben. De rouw is voelbaar in mijn verhaal. Mensen zijn vaak geraakt. Als ik praat, doe ik dat niet met teksten die op een slide staan. Ik lees geen teksten voor die het publiek zelf ook kan lezen. Ik geef creatieve voorbeelden over verlies bij kinderen en jongeren. Om op die manier duidelijk over te brengen wat er gebeurt als een kind rouwt. En ook om te kunnen vertellen wat wij als omstanders kunnen doen om kinderen daarbij te ondersteunen. Een visuele ondersteuning bij gesproken teksten zorgt ervoor dat informatie beter blijft hangen.

Volwassenen en rouw

Ik spreek ook over volwassenen en rouw. Maar eerlijk is eerlijk, de kinderen zijn mijn passie.

Iedereen die meer wil horen over rouw kan mij vragen als spreker. Dat doe ik op onder andere symposia, op scholen, bij begrafenisondernemers en in bibliotheken.

Kosten

Per dagdeel:       €750 excl. BTW

Online trainingen over rouw

Omgaan met jongeren en verlies voor de professional

Wat kun je doen voor een kind of jongere die een verlies doormaakt? Hoe raak je de juiste snaar? Hoe voorkom je dat dit verlies vast gaat zitten?

Hoe blijf jij uit het gevoel van machteloosheid?

Omgaan met rouw en verlies voor de professional

Wat kun je doen voor je client die een verlies doormaakt? Hoe voorkom je dat je je machteloos voelt. Wat kun je wel en niet zeggen? Hoe help je adequaat?

Consulten voor hulpverleners

 

Ook hulpverleners hebben soms een helpende hand nodig.

“Het lijkt wel of Suzan niet vooruit komt in haar rouw, elke sessie praten we, maar ze blijft maar zo verdrietig. Ik werk aan haar gevoelens en hoe ze die kan uiten en kan kanaliseren, maar er lijkt niets te veranderen. Doe ik het wel goed?”

Rouw is complexe materie en ook als hulpverlener hoef je niet alles (al) te weten.

Professional in rouw

Na bijna twintig jaar als rouwtherapeut gewerkt te hebben vind ik het leuk om mijn kennis over te dragen. Niet alleen via trainingen, maar ook rechtstreeks in een 1-op-1 contact met andere hulpverleners. Er zijn en komen steeds meer professionals die met rouw bezig zijn, in verschillende categorieën. Zo zijn er rouwzorgers, rouwbegeleiders en rouwtherapeuten.

Grenzen aangeven en blokkades oplossen

Iedereen heeft zijn eigen grenzen tot waar hij of zij kan behandelen. Soms kunnen die grenzen best opgerekt worden, omdat er een grens wordt bereikt die voortkomt uit eigen blokkades, of een blokkade in het proces. Dan kom ik in beeld. Zie het als een soort supervisie. We gaan samen in gesprek en onderzoeken waar je tegenaan loopt in je werk. Maar ook kunnen we bespreken wat je wellicht over het hoofd ziet tijdens de begeleiding. Waardoor je daarna met je cliënt weer verder kunt. Het kan uiteraard ook zijn dat ik juist zou aanraden om door te verwijzen.

 

Vinger op de zere plek

De therapeuten, coaches en begeleiders die ik tot nu toe heb ondersteund ervaren mij als praktisch en helder. Ik luister naar wat men zegt en ben vaak in staat de vinger op de zere plek te leggen. Dit resulteert in groei voor jou als begeleider, maar zeker ook groei voor jouw cliënt, omdat je daarna weer met hen verder kan!

Kosten

Per uur:       €225 excl. BTW

Voor professionals: tweedaagse training kinderen, jongeren en verlies

 

De training die ik geef zijn praktijkgericht. Je krijgt concrete handvatten, gekoppeld aan een theoretische onderbouwing, zodat je de dag na de training direct aan de slag kunt gaan. We gaan actief aan de slag met de verschillende methodieken die er zijn in het omgaan met kinderen die rouwen om dood of echtscheiding, of die geconfronteerd worden met ziekte in het gezin.

Inzicht in blokkades

De training geeft dankzij de gerichte opdrachten ook inzicht in de eigen blokkades en pijnpunten. Het is altijd belangrijk te weten waar deze zitten als je met andere mensen werkt, zodat je ook snapt waarom bepaalde dingen zo moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan. Een training duurt minimaal 2 dagen (of 4 dagdelen). Training kunnen door de week en/of in het weekend worden gegeven.

Werkwijze en didactische werkvormen

Je krijgt voorafgaand aan de training een reader met daarbij behorende vragen. Het beantwoorden van de vragen voorafgaand aan de training is onderdeel van de certificering. Naast het bestuderen van verplichte literatuur, komen de volgende didactische werkvormen komen aan bod:

 • Verwerkingsopdrachten
 • Rollenspelen
 • Oefeningen plenair, in tweetallen en sub-groepjes
 • Oefeningen m.b.t. reflectie op eigen houding, visie en valkuilen
 • Casuïstiekbespreking

Doelgroep

Professionals die werken met kinderen en jongeren en verlies. Dit kunnen coaches, therapeuten en maatschappelijk werkers zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten en begeleiders in de opvang van jeugdigen. Deze training wordt zowel incompany als bij open inschrijving (via Sociale Academie Utrecht) aangeboden.

 

Doel en eindtermen van deze training:

 

Het grondig kennismaken met de theorie van kinderen, jongeren en verlies (in de breedste zin van het woord) in combinatie met concrete en praktische handvatten over hoe kinderen en jongeren begeleid kunnen worden.

Na de training heb je kennis opgedaan over:

 • Werkvormen voor kinderen en jongeren die een verlies ervaren
 • De eigen relatie met verlies en rouw en hoe dit doorwerkt in de eigen professie
 • Het duale rouwproces model van Stroebe en Schut
 • Rouwmodellen en de rouwtaken volgens J.W. Worden
 • Helpende en niet-helpende interventies
 • Materialen en technieken om hulp bij rouw te realiseren
 • Rouw signaleren die gecompliceerd is geraakt en doorverwijzen.

Na deze training ben je in staat om kinderen en jongeren te begeleiden tijdens hun rouwproces. Daarbij speelt psycho-educatie voor ouders een grote rol. Tevens ben je in staat om door te verwijzen indien de situatie hierom vraagt.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Positie van de training: Voor deze training is accreditatie toegekend vanuit SKJ (17 ptn).

Kosten

Eendaagse training:       €1750 excl. BTW
Tweedaagse training:    €2500 excl. BTW

Workshops over verlies

 

Hoe gaan kinderen om met verlies? Hoe gaan volwassenen om met verlies? Hoe gaat men in gezinnen om met verlies?

Deze thema’s worden in workshops behandeld. Aan de hand van ingebrachte casuïstiek, zowel door trainer als door deelnemer, worden de theorieën rondom rouw verduidelijkt. Ook zal er een enkele oefening worden gedaan om zelf te ervaren wat je kunt doen om (gezinnen) te ondersteunen. De workshops bieden voldoende handvatten om daarna beter om te gaan met verlies in de breedste zin van het woord. 

Een workshop duurt minimaal 1 dagdeel en maximaal 2 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. Workshops kunnen door de week en/of in het weekend worden gegeven. Er is voldoende tijd in de workshop om casuïstiek of vragen te bespreken.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor professionals die werken met verlies. Dit kunnen coaches, therapeuten, maatschappelijk werkers zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten en begeleiders in de opvang van jeugdigen en volwassenen. Deze workshop wordt alleen incompany aangeboden.

 

Doel en eindtermen van deze workshop:


Het kennismaken met de theorie van kinderen, jongeren en verlies (in de breedste zin van het woord) en casuïstiek inbrengen.

Na de training heb je kennis opgedaan over:

 • Het duale rouwproces model van Stroebe en Schut
 • Rouwmodellen en de rouwtaken volgens J.W. Worden
 • Materialen en technieken om hulp bij rouw te realiseren
 • Rouw signaleren die gecompliceerd is geraakt en doorverwijzen.

Na deze workshop ben je in staat om te onderscheiden wanneer er sprake is van rouwadequaat gedrag en wanneer je door moet verwijzen. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek of door de trainer aangeleverde casuïstiek.

Kosten

Per dagdeel:       €750 excl. BTW

Teambegeleiding voor scholen of (zorg)instellingen

 

Een klas of groep wordt geconfronteerd met een (aanstaand) verlies. Wat nu? Hoe kun je kinderen en jongeren het beste opvangen? Met het team bekijken we wat er nodig is om samen in staat te zijn de jongeren op te vangen en begeleiden. Waarbij we altijd in ogenschouw nemen in hoeverre dit aansluit bij jouw takenpakket en/of kennis en ervaring.

Een team sterker maken

Het doel van de teambegeleiding is om het team sterker te maken om de begeleiding zelf te doen. Immers, het team moet verder met deze kinderen. Het is ook mogelijk dat er iemand van HNR komt om de jeugdigen in de klas of groep op weg te helpen met het omgaan met de emoties die spelen rondom het (aanstaande) verlies. Deze teambegeleiding wordt alleen incompany aangeboden.

Kosten

Per aanwezig uur:       €250 excl. BTW

Heb je vragen of wil je graag iets aan MIJ kwijt?
Neem dan gerust contact op.

(+31) 06 21807653

info@hetnieuwerouwen.nl.