Trainingen, voorlichting, workshops en teambegeleiding over kinderen en rouw. Rouw in de breedste zin van het woord: als een kind wordt geconfronteerd met verlies, zoals dood, ziekte of echtscheiding.

Lees hier wat anderen vinden van de trainingen.

Voorlichting
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, bespreken we tijdens de voorlichting de theorie. Tijdens de voorlichting komen de rouwtaken aan bod, de leeftijden en het doodsbegrip, de vragen waar kinderen mee rondlopen, de reacties van rouwende kinderen, hoe ouders kunnen helpen en wanneer men (professionele) hulp moet inschakelen. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen tijdens de voorlichting te beantwoorden.
Een voorlichting duurt minimaal 2 uur. Voorlichtingen kunnen overdag en/of ’s avonds worden gegeven.

Trainingen
Tijdens de training gaan we in op de theorie. We gaan actief aan de slag met de verschillende methodieken die er zijn in het omgaan met kinderen die rouwen of die geconfronteerd worden met ziekte in het gezien. Door hier gerichte opdrachten voor te doen, krijgen mensen ook inzicht in hun eigen blokkades en pijnpunten. Het is altijd belangrijk te weten waar je eigen pijnpunten zitten als je met andere mensen werkt, zodat je ook snapt waarom bepaalde dingen zo moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan! Tijdens de training krijgt men hier voldoende zicht op, zodat het makkelijker wordt om je grenzen aan te geven in het eigen werkveld.
Een training duurt minimaal 2 dagen (of 4 dagdelen). Trainingen kunnen door de week en/of in het weekend worden gegeven.

Workshops
De workshops bevatten dezelfde thema’s als de training. Het spreekt voor zich dat doordat de tijd veel korter is, er minder zelf geoefend kan worden en er minder diepgang is dan tijdens de trainingen. De workshops bieden voldoende handvatten om daarna beter om te gaan met kinderen die rouwen of die worden geconfronteerd met ziekte in het gezin
Een workshop duurt minimaal 1 dagdeel en maximaal 2 dagdelen, afhankelijk van de vraag van de organisatie. Workshops kunnen door de week en/of in het weekend worden gegeven.

Teambegeleiding
Regelmatig word ik ingezet op scholen om het team te begeleiden. Vaak gebeurt dit nadat er een overlijden heeft plaatsgevonden. Uiteraard kan dit ook voordat er een zich zo ernstige situatie voordoet. Met het team bekijken we wat nodig is om als team in staat te zijn de kinderen goed op te vangen en te begeleiden. Waarbij we altijd in ogenschouw nemen dat je als docent geen therapeut of coach bent!